Wat betekent de AVG voor de praktijk?

24-11-2017 | door: Wouter Hoeffnagel
Deel dit artikel:

Wat betekent de AVG voor de praktijk?
(18-01-2018)

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) treedt op 25 mei 2018 in werking. Een belangrijk onderdeel van deze wetgeving is dat iedere organisatie moet zorgen voor passende technische en organisatorische maatregelen voor de beveiliging van persoonsgegevens. Wat betekent dit echter in de praktijk en hoe zou een ICT-bedrijf hier naar moeten kijken? Deze vraagstukken behandelt Nederland ICT tijdens de workshop ‘Informatiebeveiliging en de AVG’.

In de AVG wordt wordt meer aandacht besteed aan beveiligingsmaatregelen in IT-systemen dan in de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Zo wordt een grotere verantwoordelijkheid neergelegd bij ICT-dienstverleners die als verwerker van persoonsgegevens optreden om zeker te stellen dat de beveiliging van deze data op orde is. Ook wordt nadruk gelegd op bepaalde beveiligingsmaatregelen, zoals de toepassing van pseudonimisering, encryptie, beschikbaarheid en ook transparantie.

Welke eisen stelt de AVG?

In de workshop ‘Informatiebeveiliging en de AVG’ kijkt Nederland ICT welke eisen de AVG stelt met betrekking tot informatiebeveiliging. Ook wordt aandacht besteed aan certificeringen en in kaart gebracht wat deze certificeringen in de praktijk betekenen. Daarnaast wordt gekeken hoe afspraken over beveiliging kunnen worden gemaakt met klanten in onder meer de bewerkersovereenkomst.

De workshop ‘Informatiebeveiliging en de AVG’ wordt op 18 januari 2018 van 15:00 tot 17:00 uur georganiseerd bij Nederland ICT, Pompmolenlaan 7 te Woerden. Aansluitend wordt een netwerkborrel georganiseerd. De workshop is gericht op directeuren, sales managers, project managers, account managers, Functionarissen voor de Gegevensbescherming / Data Protection Officer, Security Officers (FG, DPO, CISO) en interne (IT) auditors.

Programma

15.00 uur - Welkom
15.10 uur - Beveiliging in de Avg (door: Sylvia Huydecoper, Nederland ICT)
15.40 uur - Certificering, schijnveiligheid op papier en concrete veiligheid in de IT-werkelijkheid (door: Jan Matto, Mazars)
16.40 uur - Vastleggen van beveiligingseisen met de klant: wat moet er in de bewerkersovereenkomst? (door: Sylvia Huydecoper, Nederland ICT)
17.00 uur - Afronding en borrel

Deelname

Deelname is gratis voor leden van Nederland ICT. Niet-leden betalen €350,- (excl. btw). U kunt zich hier aanmelden voor de workshop.

Terug naar nieuws overzicht
Security