Daadwerkelijke toepasbare enterprise architectuur - deel II

24-07-2017 | door: Blog
Deel dit artikel:

Daadwerkelijke toepasbare enterprise architectuur - deel II

In mijn vorige blog heb ik 7 Enterprise Architectuur principes aangestipt die mijns inziens van groot belang zijn om snel en efficiënte veranderingen te kunnen faciliteren. Ik zal deze blog gebruiken om de 7 punten nader toe te lichten.

Significante veranderingen binnen 3 maanden

Ook significante veranderingen in een organisatie mogen niet langer dan 3 maanden duren. Significante veranderingen zijn onder andere het implementeren van een nieuwe applicatie, het introduceren van een nieuw product of het afstoten van een deel van de organisatie. Op het moment dat zo’n verandering niet binnen 3 maanden mogelijk is, zijn er één of meer (nieuwe) componenten in de EA te complex. Componenten zijn producten/diensten, processen, applicaties en hardware. Complex betekent vaak te groot, te veel uitzonderingen, niet eenvoudig te begrijpen, te veel handelingen, te veel betrokkenen etc. De voorwaarde voor een dergelijke situatie is dus dat uitzonderingen zijn geëlimineerd en componenten zijn gestandaardiseerd.

Niemand zit erop te wachten om over Enterprise Architectuur te praten

Enterprise Architectuur wordt vaak geassocieerd met veel complexiteit en hardcore ICT. Daarnaast wordt de “What is in it for me” boodschap meestal onvoldoende uitgedragen. Door de combinatie van deze facetten zijn er weinig mensen geïnteresseerd in Enterprise Architectuur en laat men het graag over aan anderen. TOGAF, Archimate en Zachmann zijn interessante tools voor architecten, maar de processen duren vaak maandenlang en de opgeleverde producten zijn niet praktisch en niet door iedereen te begrijpen. Het “Triple I model” van Bauhaus maakt Enterprise Architectuur begrijpelijk voor iedereen.

80% is goed genoeg

Verandering vraagt in eerste instantie alleen om een veranderingsrichting op hoofdlijnen. Voornamelijk omdat het uitwerken van de complete verandering te veel tijd kost en alle consequenties voor de start van de uitvoering toch niet te overzien zijn. De omgeving verandert, de technologie verandert en er is constant voortschrijdend inzicht. 80% is daarom goed genoeg. Dit houdt de snelheid in de verandering. Daarnaast dwingt dit de organisatie haarzelf zo in te richten dat de laatste 20% flexibel ingevuld kan worden.

Enterprise Architectuur is voor 20% IT

Hoewel het de schijn tegen heeft bestaat Enterprise Architectuur slechts voor 20% uit IT. EA bestaat namelijk uit mensen, processen, technologie, de omgevingen van de organisatie en de samenhang tussen al deze componenten. Een verandering in één component heeft direct gevolgen voor de meeste van de andere componenten. Het wegvallen van samenhang (architectuur) is desastreus voor het functioneren van een organisatie.

Enterprise Architectuur is een sociale wetenschap

Als Enterprise Architectuur ergens in het academische landschap geplaatst zou moeten worden zal dit al snel in de exacte hoek (bijvoorbeeld Computer Science) zijn. Enterprise Architectuur is veel meer een sociale wetenschap. De wereld om ons heen verandert, om het bestaansrecht van een organisatie te behouden zal deze haar focus moeten aanpassen. Het aanpassen van de focus betekent immers dat er in de organisatie veranderingen moeten plaatsvinden. Technologie vormt hierbij vaak juist de gemakkelijkste aanpassing, de processen zijn soms al iets moeilijker aan te passen, maar de echte uitdaging is het veranderen van het gedrag van mensen. Daarbij komt dat het veranderen van het gedrag van mensen het meest essentieel is voor het verleggen van de focus van een organisatie.

De Enterprise Architect hoort bij de CEO ‘op schoot’ te zitten

Enterprise Architectuur is bij veel organisaties een IT-feestje in de ivoren toren. Enterprise Architectuur zou vanuit de business moeten komen en moet uitgedragen worden door de CEO van de organisatie. Het is de CEO van de organisatie die de gewenste richting aangeeft, waarbij de verschillende afdelingen aangeven hoe zij dit kunnen faciliteren. IT is naast bijvoorbeeld HR, finance en product development slechts één van deze afdelingen.

Draagvlak is onzin

Het constant moeten creëren van draagvlak binnen een organisatie is onzin. Kijk naar ondernemingen zoals bijvoorbeeld Google, Apple en Spotify. Deze ondernemingen veranderen constant hun producten/diensten en iedereen blijft het gebruiken. Wordt er constant draagvlak voor al deze veranderingen gecreëerd? Blijkbaar niet, iedereen heeft vertrouwen in hun producten en diensten. Terwijl het niet meer gebruiken van deze producten/diensten veel eenvoudiger is dan bijvoorbeeld het veranderen van baan bij een organisatie.

Door: Christian Broodman (foto), Enterprise Architect bij Bauhaus ArtITech

Terug naar nieuws overzicht