De crowd is de nieuwe cloud

16-06-2017 | door: Blog
Deel dit artikel:

De crowd is de nieuwe cloud

In hun boek ‘Exponentiële organisaties’ beschrijven Salim Ismail en Yuri van Geest van de Singularity University waarom nieuwe organisaties, die vaak in de cloud geboren zijn, tien keer beter, sneller en goedkoper zijn. Op basis van een wereldwijd onderzoek onder de honderd snelst groeiende starters wereldwijd hebben ze een aantal gemeenschappelijke kenmerken van exponentiële organisaties ontdekt. Deze bedrijven blijken allemaal te beschikken over een zogenoemd massive transformative purpose (MTP), een hoger doel om iets radicaal te veranderen. Software ontwikkelen bijvoorbeeld kun je veel sneller in de cloud door de crowd laten doen. 

Naast een MTP beschikken exponentiële organisaties over nog tien kenmerken die hen bij uitstek geschikt maken om snel door te groeien in het cloudtijdperk. Zo maken ze gebruik van vijf externe elementen om beter te presteren: personeel op afroep, community en crowd, algoritmes, leveraged assets en engagement. Intern maken ze intensief gebruik van interfaces, dashboards, experimenten, autonomie en social media. Het blijkt hét recept te zijn voor megagroei. 

Twee weten meer dan één, zo luidt een Nederlands spreekwoord. Bij crowdsourcing is dit principe van de ‘wisdom of the crowd’ tot in het extreme doorgevoerd. Stijn Viaene, professor Management Information Systems aan de Vlerick Business School, beschrijft het businessmodel van Topcoder. “Het bedrijf verdeelt elk klantenproject in kleinere, op zichzelf staande modules waarvoor de code wordt gegenereerd door middel van een prijsvraag onder de leden van de gemeenschap. Hoewel softwareontwikkeling core business is, heeft het bedrijf geen enkele ontwikkelaar op de loonlijst. Onafhankelijke ontwikkelaars uit de gemeenschap nemen het continu tegen elkaar op in competities en bouwen zo kennis én een reputatie op. Een ontwikkelaar kiest helemaal zelf of en wanneer hij meedingt. Enkel degene met de beste oplossing wordt uiteindelijk betaald.” 

Crowdsourcing speelt in op wat de Amerikanen de ‘gig economy’ noemen. In de VS zijn hierin al zo’n een op de drie mensen actief werkzaam. Naar verwachting zal meer dan 50% van de Amerikaanse IT’ers in 2050 niet meer fulltime in loondienst zijn, maar op projectbasis werken. Deze fragmentatie van werk is in volle gang. Ook in Nederland wordt dit fenomeen, ook wel de platformeconomie, of minder vleiend, de schnabbeleconomie genoemd, steeds populairder. De flexibilisering op de arbeidsmarkt lijkt met 1,1 miljoen zzp’ers onomkeerbaar. Sterker nog, een op de drie Nederlandse werknemers denkt actief na over freelancen of het oprichten van een eigen bv, zo blijkt uit het onderzoek The Workforce View in Europe 2017 van ADP. Het blijkt dat zzp’ers tevredener zijn over hun werk dan mensen die in loondienst werken.

Hoewel crowdsourcing al sinds de millenniumwisseling bestaat, moet het idee nog beklijven. Het verklaart waarom bedrijven nog koudwatervrees vertonen. Het is dezelfde soort aarzeling die CIO’s hadden in de begintijd van cloud computing. De cloud zou onveilig, onbetrouwbaar en ontwrichtend zijn. Wat dat betreft is ‘de crowd de nieuwe cloud’. Ook nu worden tegen crowdsourcing bezwaren ingebracht. Zo publiceerden de Nederlandse vakbonden en ondernemingsraden een manifest met een noodroep: ‘Stop de uitverkoop van hoogwaardig werk uit Nederland’, waarin zij alle bezwaren tegen (crowd)sourcing nog eens ongenuanceerd opsomden. Let wel, dit manifest dateert uit 2012, dus vijf jaar voor het anti-outsourcingssentiment in Amerika flink werd aangewakkerd. Inmiddels lijken de ondertekenaars van het manifest in een achterhoedegevecht beland. Topcoder bijvoorbeeld heeft in de tussentijd wereldwijd zo’n 1 miljoen softwareontwikkelaars, ontwerpers en data scientists gemobiliseerd. 

Crowdsourcing kan er, net als Scrum en Agile in bedrijven, aan bijdragen dat de kwaliteit van software toeneemt en de user experience verbetert. Lousy software, doodlopende linkjes of vastlopende apps mogen de werkvloer of huiskamer niet meer bereiken. Alles draait tegenwoordig om de user experience. 73% van de business leaders verklaart dat het verbeteren van de customer experience van hun klanten hun absolute topprioriteit is. Zoals Steve Jobs al wist: “You’ve got to start with the customer experience and work back toward the technology.”

Net als bij cloud computing betalen ondernemingen die van crowdsourcing gebruikmaken alleen maar voor de software die ze nodig hebben en daadwerkelijk gebruiken. Desondanks leven er rondom crowdsourcing nog een aantal mythes. In een artikel ontrafelt Mike Epner er vier. 

Vier mythes

 

  1. De crowd zou niet te vertrouwen zijn en onveilig zijn. Ditzelfde security-argument werd indertijd tegen de cloud gebruikt. In werkelijkheid bleek de cloud vele malen betrouwbaarder te zijn dan de eigen datacenters on premise. Bij crowdsourcing worden de applicaties in kleine componenten opgebroken en geanonimiseerd, waardoor het intellectuele kapitaal wordt beschermd en de kans op misbruik wordt geminimaliseerd. 
  2. Crowdsourcing zou overbodig zijn, omdat ondernemingen al beschikken over een eigen IT-afdeling met sofwareontwikkelaars. Hetzelfde bezwaar werd oorspronkelijk ook tegen cloud computing ingebracht. In werkelijkheid is crowdsourcing complementair aan de bestaande ontwikkelcapaciteit. Niet iedereen kan het echter zich veroorloven om de voor een prestigieus project benodigde toptalenten ‘tekengeld’ te betalen en op de loonlijst te zetten. Aan de ‘war for talent’ hangt meestal een duur prijskaartje.
  3. Inconsistente requirements van de business leiden tot inconsistente oplossingen in de crowd. De diversiteit aan oplossingen van de crowd zouden inconsistent zijn, waardoor ze de reputatie van de IT-afdeling kunnen ondermijnen. In werkelijkheid beschikt de crowd over voldoende zelfcorrigerend vermogen en coachen de leden ook elkaar binnen de community.
  4. Crowdsourcing zou vooral bedoeld zijn voor het midden- en kleinbedrijf en niet voor grote ondernemingen. Het MKB zou via crowdsourcing kunnen beschikken over de talenten die ze normaliter niet kunnen betalen. In werkelijkheid zijn het de grote ondernemingen die de crowd gelijk op laten marcheren met interne softwareontwikkelteams. Zo maken grote organisaties als HPE, het Amerikaanse leger en NASA intensief gebruik van de crowd.

 

Tot slot

De crowd gaat waarschijnlijk net zo’n hoge vlucht nemen als de cloud. Crowdsourcing levert naast het verbeteren van de customer experience nu ook al een bescheiden bijdrage aan de oplossing van grote wereldproblemen. Zo ontwikkelde de crowd al relevante software en algoritmes voor robots, (onbemande) drones, de ruimtevaart, biologische landbouw, DNA-reeksen, het milieu, het Internet of Things, de farmaceutische industrie en precisiemedicijnen. De crowd is dus serieus bezig. Of zoals Jeff Howe in Wired het ooit verwoordde: “Not everyone in the crowd wants to make silly videos.”

Door: Timo Fine, countrymanager Benelux bij Wipro

Terug naar nieuws overzicht
Cloud