Nieuwe uitdagingen werkplek 2030 te realiseren
07-11-2015 | door: Teus Molenaar
Deel dit artikel:

Nieuwe uitdagingen werkplek 2030 te realiseren

Tijdens de Citrix Solution Day, dat in oktober 2015 plaatsvond, licht Eric Kline (foto), directeur West- en Zuid-Europa, zevenhonderd bezoekers het thema ‘New Ways to Work Better’ toe. Daarbij gaat in op het recente verleden, maar vooral op de toekomst waarbij veilig mobiel werken uiterst belangrijk is. “Citrix werkt vol overgave aan de nieuwe uitdagingen en zijn al een heel eind op dreef.

“In 2001 – toen ons bedrijf twaalf jaar oud was – liet Citrix tijdens een congres zien hoe de werkplek er anno 2015 uit zou zien. In die tijd leek dat nog vrij futuristisch. Velen keken met een licht ongelovige blik naar de video die werd getoond. Inmiddels is het overgrote deel van die virtuele werkplek gerealiseerd: er zijn tal van verschillende communicatie-apparaten, mensen werken intensief met elkaar samen, op een veilige manier en locatie-onafhankelijk.”

Die video van 2001 was destijds adembenemend: een visie op een manier van werken die iedereen op dat moment voor onmogelijk hield, en met apparaten die velen nog nooit hadden gezien. Plus ook nog eens de mogelijkheid om op een soort iPad te werken en door te gaan met het werk op de boordcomputer van de auto. Commando’s met de stem geven en direct in contact zijn met collega’s van over de hele wereld. De verkoopleider blijkt ook nog eens op tijd te zijn om met zijn vrouw die avond naar de opera te gaan. “Hoe komt het dat jij nooit op kantoor moet blijven voor overwerk?”, vraagt zij. “Omdat werk niet aan een plek is gebonden; ik kan overal werken”, is het antwoord.

Futuristische video

Alle denkbare apps en toepassingen veilig leveren. Daar is Citrix groot mee geworden. Wat destijds WinFrame heette en nu XenApp is het vlaggenschip van de softwarefabrikant. Snel, veilig op afstand kunnen werken met applicaties die centraal draaien op een server. “Daaraan blijven wij trouw, dit gaan wij verder uitbouwen. Ons uitgangspunt is dat wij ideeën en mensen onderling en met elkaar willen koppelen”, aldus Kline.

Nu, zo’n vijftien jaar later, heeft het bedrijf een nieuwe video: de werkplek anno 2030. Nu kunnen mensen zich veel meer voorstellen bij de apparaten die worden gebruikt en bij de datastromen. Velen werken immers al via een virtuele werkplek. Wel komt er meer aandacht voor de scheiding tussen werk en persoonlijk leven. Citrix heeft de laatste jaren veel gedaan om de werk/privé balans voor medewerkers in de gaten te houden, en ook om opdrachtgevers gericht hierover te adviseren.  

“We staan voor nieuwe uitdagingen om onze visie op de werkplek 2030 te realiseren voor organisaties”, vertelt Kline. “Er zijn immers veel meer apparaten, we hebben cloud computing en bijvoorbeeld een miljoen apps die via XenApp zijn gepubliceerd. We gaan naar een werkplek als een dienst, naar beveiligde levering van data en apps, en naar het makelen van data en apps. Op al deze drie onderdelen werken wij gestaag verder om ze mogelijk te maken.”

Internet of Everything

Tijdens een presentatie over het Internet of Everything, gaat Ingmar Vermeij, systems engineer bij Citrix, in op de snelheid van veranderingen waardoor IT-afdelingen moeite hebben om alles bij te benen. Als voorbeeld noemt hij de opkomst van de zelfsturende auto’s. De geijkte voertuigfabrikanten worden aan alle kanten ingehaald door andere technologiebedrijven, zoals Google, Apple en Tesla met zijn ‘software defined car’. Maar mobiliteit gaat om meer dan de auto; het gaat, volgens Verheij, om tijd- en plaatsonafhankelijk kunnen werken. “En er zijn veel meer slimme apparaten die dat mogelijk maken. De verwachting is dat er in 2020 tweehonderd miljard ‘smart devices’ zijn in de wereld. Zo’n veertig procent daarvan wordt gebruikt in de industrie; en dertig procent in de gezondheidszorg. Volgens Business Insider heeft 82 procent van alle organisaties een applicatie die gebruikt maakt van het Internet of Things. De toegevoegde waarde ervan is een uitgekiend gebruik van al aanwezige intelligentie in diverse apparaten. Niet iets nieuws bouwen, maar het bestaande met elkaar verbinden om oplossingen te creëren”, aldus Verheij.

Een voorbeeld hoe dat werkt? “Iemand loopt naar een vergaderkamer. Hij heeft zijn smart phone bij zich. Apparatuur herkent hem, ziet in de agenda dat hij een bespreking heeft en start alvast GoToMeeting en ShareFile (beide applicaties van Citrix) via Octoblu, nieuwe technologie waarmee apparaten ‘intelligent’ gemaakt kunnen worden. Deze overname van Octoblu door Citrix in 2014 laat zien dat de softwarefabrikant het Internet of Everything serieus neemt. ‘Verbinden in plaats van bouwen’ is het motto.Wat mogelijk is met Octoblu is dat voorts dat de zonwering naar automatisch naar beneden gaat en de vergadertelefoon wordt gestart, kortom, zegt Verheij”: “Alles is klaar op het moment dat hij de kamer binnengaat. Geheel automatisch”. Vervolgens laat Verheij op het podium zien hoe hij met zijn mobiele telefoon een Lego-robot op het toneel laat bewegen en spreken. “We staan aan het begin van deze ontwikkeling. Ga vooral experimenteren met Octoblu; het is gratis beschikbaar”, geeft Verheij tenslotte het publiek mee.

Last mile

Behalve XenApp heeft Citrix in de loop der jaren tal van aanvullende producten ontwikkeld om de virtuele werkplek mogelijk te maken. Met Citrix Receiver kun je met één vingerklik op het scherm in de gepersonaliseerde, virtuele werkplek komen. Met applicatie management tools worden applicaties automatisch geanalyseerd om te kunnen beoordelen welke geschikt zijn voor migratie naar een platform voor een virtuele werkplek. Citrix NetScaler zorgt voor veilige toegang en load-balancing. “The last mile voor zware bestanden uit CadCam-systemen of Photoshop hebben we met HDX, de nieuwe beelden-engine, bewerkstelligd. Daar is geen probleem meer”, aldus Kline.

Peter van Leest, country manager Benelux bij Citrix, vertelde over de nieuwe Workspace Cloud, een cloudplatform dat de on-demand levering van een groot aantal IT-toepassingen en –diensten vereenvoudigt. Het brengt apps, web- en mobiele apps, desktops, documenten en digitale samenwerking op één plek samen, onafhankelijk van het apparaat of het netwerk dat wordt gebruikt. Van Leest genoot van de hoge opkomst: “We hebben nog nooit zo veel mensen op een conferentie mogen ontvangen. Dit is een spiegel van de al jaren groeiende belangstelling voor onze oplossingen.”

Door: Teus Molenaar

Terug naar nieuws overzicht