Executive-People Expert Panel: Business weet te weinig van IT
23-04-2015 | door: Marco van der Hoeven
Deel dit artikel:

Executive-People Expert Panel: Business weet te weinig van IT

De business weet te weinig van IT, vindt een meerderheid van de IT-professionals die zich hebben aangesloten bij het Executive-People Expert Panel. Tegelijkertijd zien ze hun eigen rol ingrijpend veranderen onder invloed van ontwikkelingen als cloud, social, mobiel en analytics. Dit blijkt uit de resultaten van een enquête die we hebben gehouden onder de leden van het Expert Panel.

Executive-People is gericht op de executive die op strategisch niveau bezig is met IT. In de regel is dat een business executive, van CIO tot CMO en CFO. Maar wat vindt die IT-er van de relatie met de business. Dat is een van de vraagstukken die we hebben voorgelegd aan de IT-professionals die deel uitmaken van het Executive-People Expert Panel.

De eerste vraag, Hoe verandert de eigen rol als IT-er onder invloed van ontwikkelingen als cloud, social, mobile en analytics (de Nexus of Forces)?antwoordde een meerderheid, 55,3 procent, van de respondenten met een duidelijk ´Ingrijpend´. Ruim een derde, 34,2 procent, vond dat hun eigen rol slechts een klein beetje verandering. Tien procent van de IT-ers blijft blijkbaar ongevoelig voor de Nexus of Forces.

Negatief

Meer nog dan de IT zien de experts de rol van de business veranderen. 65,8 procent beantwoordde de vraag Hoe verandert de rol van de business ten opzichte van IT onder invloed van ontwikkelingen als cloud, social, mobile en analytics (de Nexus of Forces)? met ‘Ingrijpend’. De rest, 36,8 procent, vond dat dit de business enigszins doet veranderen. Opvallend genoeg vindt hier niemand dat de Nexus of Forces de business onberoerd laat.

Ronduit negatief zijn de IT-professionals over de IT-kennis van de business. Een uitgesproken meerderheid van 63,2 procent vindt dat de business niet voldoende verstand heeft van IT. Bijna een derde, 28,9 procent, vindt dat het redelijk gesteld is met die kennis, maar het kan wel beter. Slechts 7,9 procent van de IT-ers merkt in het werk dat de business voldoende weet van IT.

CDO

Een veelgenoemde functie om de brug te slaan tussen business en IT is de Chief Digital Officer. Daarover zijn de experts verdeeld. Niet meer dan 18,4 procent ziet die functie onomwonden zitten, terwijl 44,7 procent voorzichtig denkt dat het zou kunnen. Meer dan een derde, 36,8 procent, denkt dat de bestaande executives dit ook kunnen invullen.

Een veelgehoord opmerking is dat de business in feite een klant is van de IT. Maar is dat in de praktijk ook zo? Slechts 18,4 procent van de respondenten geeft aan dat dit ook daadwerkelijk zo is. Ruim de helft, 52,6 procent, vindt dat het wel zou moeten, maar het is nu nog zeker niet het geval. Bijna een derde, 28,9 procent, vindt dat dit in praktijk niet zo is, en dat ze het ook helemaal niet zijn.

Legacy

IT-ers blijken inderdaad regelmatig last te hebben van legacy bij nieuwe ontwikkelingen. Bij ruim een kwart, 26,3 procent, staat dit nieuwe ontwikkelingen echt in de weg. Een ruime meerderheid, 60,5 procent, ervaart legacy als hinderlijk. Niet meer dan 15,8 procent vindt het geen probleem.

De door Gartner tijdens de laatste editie van Symposium/ITXpo geïntroduceerde term Bi-modal IT heeft bij de IT-ers een snaar geraakt, want 65,8 procent vindt het nodig dat de eigen organisatie gaat werken volgens het model van de Bi-modal IT, dus een ontwikkeling in twee tempi. Tien procent doet dat al, en 23,7 procent vindt het niet nodig.

Hulp

Hulp van buitenaf komt nog steeds goed van pas. De vraag In hoeverre is externe hulp nodig bij het realiseren van IT-doelstellingen? werd door 36,8 procent van de respondenten beantwoord met ‘We kunnen niet zonder’. 57,9 procent van de IT-ers vindt het handig, terwijl slechts 5,3 procent aangeeft het volledig zelf te kunnen.

Tenslotte een ander actueel onderwerp, de ethische kant van IT. Spelen ethische overwegingen een rol bij innovatie met behulp van technologie? was de laatste vraag, die door een uitgesproken meerderheid van 71,1 procent werd beantwoord met ‘Ja, dat is belangrijk.’ 10,5 procent vindt het wel nodig. Hoewel het niet gebeurt. 18,4 procent vindt dat het in de eigen organisatie niet nodig is.

Terug naar nieuws overzicht