Computer Profile analyseert gebruik Intel based servers
02-03-2011
Deel dit artikel:

Computer Profile analyseert gebruik Intel based servers


Computer Profile, de informatieleverancier voor de ICT-branche, heeft in de afgelopen twaalf maanden 4.200 interviews gehouden met Nederlandse bedrijfsvestigingen met vijftig of meer medewerkers over het gebruik van servers. In kaart is gebracht waar mainframes, midrange en mini computers worden gebruikt en waar gebruik wordt gemaakt van servers op basis van Intel processoren (X86 based). Naast merken en modellen is er ook naar het aantal systemen gevraagd. Omdat Computer Profile deze systemen al jarenlang in kaart brengt, kunnen ook historische datasets worden geanalyseerd. Hierdoor zijn ook verschuivingen in de tijd weergegeven.

Parkaandeel Intel based servers
Tijdens de 4.200 interviews die de afgelopen twaalf maanden met IT-verantwoordelijke functionarissen zijn gehouden over de serverinfrastructuur, zijn circa 58.000 Intel based servers geïnventariseerd. Bijna 36.000 van deze systemen betreffen HP (Proliant) servers. Daarmee heeft HP een aandeel in de installed base van ongeveer 62 procent. Vooral binnen de overheid en gezondheidszorg wordt veel gebruikgemaakt van HP Intel based servers.

Dell systemen vormen de tweede grote groep. Iets minder dan een kwart van de geïnventariseerde servers betreft PowerEdge systemen. Branches die het meest gebruikmaken van Dell servers zijn de industrie, zakelijke dienstverlening en IT & telecom sector. IBM sluit de top drie van meest gebruikte Intel based servers. Net iets minder dan één op de tien geïnventariseerde Intel based servers draagt het IBM stempel. IT & telecom, handel en industrie zijn de segmenten waar we het grootste aantal IBM servers aantreffen.

Consolidatie en virtualisatie
Serverconsolidatie en daarna servervirtualisatie zijn twee van de belangrijke trends op servergebied in de afgelopen tien jaar. Zo geeft circa veertig procent van de bedrijfsvestigingen aan dat er gebruik wordt gemaakt van servervirtualisatie, terwijl dat percentage in 2008 nog rond de tien procent lag. Ondanks deze trends zien we overall bij de circa vierduizend geïnventariseerde bedrijfsvestigingen in 2007, 2009 en 2011 een stijging in het gemiddeld aantal Intel based servers in gebruik.

In de publieke sector lijkt na 2009 een daling in het gemiddeld aantal Intel based servers op te treden. De financiële sector lijkt al eerder ingezet te hebben op een reductie in het aantal servers.

De handel en industrie, samen met de zakelijke dienstverlening de grootste sectoren in aantal bedrijfsvestigingen, vertonen nog steeds een toename in het gemiddeld aantal Intel based servers.

Marktsegmenten
Sinds kort hanteert Computer Profile een nieuwe marktsegmentatie. Deze is gebaseerd op de positie die de organisatie inneemt op de Nederlandse markt. Zo worden Multinationals (Global Fortune 500 of = 2500 medewerkers in Nederland) onderscheiden, National Enterprises (250 tot 2.500 medewerkers in Nederland), middelgrote ondernemingen, kleine ondernemingen (buiten deze analyse) en publieke organisaties.

Per segment worden de parkaandelen voor Intel based servers weergegeven. Wat direct opvalt, is de sterke positie die HP inneemt in alle segmenten. Zowel bij Multinationals, National Enterprises en middelgrote ondernemingen is 56 tot 57 procent van alle geïnventariseerde x86 servers een HP systeem. Het publieke segment is de uitschieter voor HP. In dat segment is driekwart van de systemen van HP.Intel based systemen, anders dan HP, Dell en IBM, komen vooral naar voren bij de middelgrote ondernemingen, namelijk 11 procent van de installed base. Deze 11 procent bestaat uit een groot aantal partijen. Enkele namen die vaker terug komen zijn Super Micro, Fujitsu en Sun Microsystems.

Ontwikkeling aantal per merk
Overall is een stijgende lijn zichtbaar in het gemiddeld aantal Intel based servers per site. Ook per merk komt deze ontwikkeling duidelijk naar voren. Zo bedroeg bij locaties met HP servers in 2007 het gemiddeld aantal 11,2. In 2009 bedroeg dit bij sites met HP 12,3 en momenteel ligt dit aantal op 12,9. Het percentage bedrijfsvestigingen waar we HP Proliant systemen aantreffen is in de afgelopen vier jaar licht gedaald naar 65,5 procent in januari 2011. Het percentage bedrijfsvestigingen met servers van Dell blijft rond de 25 procent schommelen in de periode 2007-2011. Het gemiddeld aantal servers in gebruik bij deze locaties is in deze periode gestegen van 10 naar 12,3.

Wellicht het meest opvallend zijn de ‘overige’ Intel based servers. Ook voor die systemen neemt het gemiddeld aantal toe. Het aantal locaties dat gebruikmaakt van de ‘overige’ systemen, loopt echter snel terug. In 2007 troffen we nog bij 14,1 procent van de bedrijfsvestigingen servers aan anders dan HP, Dell en IBM. Aan het begin van 2011 is dat gedaald naar 7,6 procent van de bedrijfsvestigingen. Het lijkt er dus op dat consolidatie en virtualisatie van servers in eerste instantie vooral leidt tot het verdwijnen van de kleinere merken van een locatie.

Terug naar nieuws overzicht

Tags

Servers